สพป.หนองคาย เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น.  ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายมติชน มูลสูตร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1, ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 นำโดย ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 นำคณะผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติงาน ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ณ ห้องประชุมพระใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1