ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ในการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาถวายพระภิกษุ สามเณร และถวายจตุปัจจัยบำรุงพระอารามหลวง โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญในครั้งนี้