นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย นายยอดชาย ทึนหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก นางจารุณี เสนารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวายหลึมฯ นางยุภาพิน ทึนหาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม พร้อมกันนี้ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายพิเศษและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน
ภาพ : นางสาวนิษชนก อินอุ่นโชติ
ข่าว : นางสาวนิษชนก อินอุ่นโชติ
นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)