สพม.36 ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้  นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้าน ของ น.ส.อัฌชยา กันธิยะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่.5/1 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ณ  บ้านห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะครูโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ร่วมลงพื้นที่ด้วย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว