สพม.36 เข้าร่วมพิธีมอบบ้านให้นักเรียนตามโครงการ “บวร” ณ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้  นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ เข้าร่วมพิธีมอบบ้านให้ เด็กหญิงพิมพิกา วิยานัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ที่เข้าร่วมโครงการ “บวร” (เรียนดี แต่ยากจน) ณ บ้านชัยพฤกษ์ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม เป็นประธานในพิธี/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว