สพป.หนองคาย เขต 1 และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) เครือข่ายร่วมพัฒนาทวิภาคี โรงเรียนขนาดเล็กหัวใจโต

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายมติชน มูลสูตร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานการเปิดอบรมค่ายภาษาอังกฤษ เครือข่ายร่วมพัฒนาทวิภาคี โรงเรียนขนาดเล็กหัวใจโต มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายจากโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายเมือง 5  จำนวน 84 คน ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสนับสนุนนักศึกษาปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (TESOL) นำโดย ผศ.ดร.กิตติพร โนนคู่เขตโขง, ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 1, คณะครูภาษาอังกฤษจาก สพป.หนองคาย เขต 1 และ 2 สพป.อุดรธานี เขต 1และ 4 รวมจำนวนวิทยากร 30 คน ทีมงานประจำเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนหนองผือวิทยาคม อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย