สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2563 ประจำวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ดร.อุไรวรรณ พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน               บ้านนาค้อรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมรับชมรายการ                               พุธเช้า…ข่าว  สพฐ. ครั้งที่ 41/2563 ประจำวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563  ณ  ห้องประชุมทางไกลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2                                             ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2