ต้อนรับ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ ในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2