สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี

          วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข  องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  ณ  พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในการนี้ นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด  ร่วมต้อนรับพลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข  องคมนตรี  และคณะ  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  กล่าวต้อนรับ รายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านทับลาน  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี