การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ. วิถีใหม่ วิธีคุณภาพ และมอบโล่ เกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา และผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยม ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ ตำบลเหนือเมือง อำเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่นี้ https://www.facebook.com/roiet1.go.th/posts/183635053369468

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)