สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 และบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอความร่วมมือจังหวัด โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อประกอบพิธีถวายราชสดุดี และเชิญชวนลูกเสือ เนตรนารีแต่งเครื่องแบบออกบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีนายเอกพร  จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา