สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเพื่อสรรหาและเลือกผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐใน ก.ต.ป.น. ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมดำเนินการเพื่อสรรหาและเลือกผู้แทน           ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมทางไกลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ซึ่งผู้ได้รับการสรรหาผู้แทนดังกล่าวฯได้แก่นายวินัย บุญช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางงาม ประะธานเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุนพิน 2 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร  ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2