ประชุมทีมบริหาร สพม.36 ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมเป็นประธานในการประชุมทีมบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ครั้งที่ 5/2563 เพื่อมอบนโยบายแก่ทีมบริหาร โดยมี นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว