การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการประเมินรางวัลพระราชทานฯ ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายเรืองชัย  ตามรภาค  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัดพะเยา ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม จังหวัดพะเยา โดยมี นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคมและคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล  /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว