รับรายงานตัวผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้ นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการรับรายงานตัวผู้บริหารสถานศึกษา กรณีย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563 ตามมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยรับรายตัว ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว