ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจติดตามสนามสอบ เยี่ยมห้องเรียนปฐมวัยและติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น.  ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ตรวจติดตามสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เยี่ยมห้องเรียนปฐมวัย และติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 ตำบลแก้งใหม่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และติดตามความก้าวหน้าในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของโรงเรียน  โดยพบปะ สอบถาม จากผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน โดยมีนายธวัธชัย กองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ