สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2563 ประจำวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดประกอบด้วยรองผู้อำนวยการฯ                     ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์ทุกคน ร่วมรับชมรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2563 ประจำวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมทางไกลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีความห่วงใยจากดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน จำนวน 5 ประเด็น ดังนี้ 1. การป้องกันเชื้อไวรัส RSV 2.การทำสัญญาจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. โรงเรียนดีสี่มุมเมือง 4. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และ 5. การสอบบรรจุครูผู้ช่วย หลังการรับชมการการพุธเช้าแล้วผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯให้แนวทางในการปฏิบัติงาน เช่น การศึกษาดูงานต่างประเทศมีความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา Coding การสอนของครูไม่ใช่สอนได้เหมือนครู/การสอนวิธีคิด การไปโรงเรียนให้เน้นย้ำการดำเนินการการป้องกัน Covid19 อย่างต่อเนื่อง ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)