ประเมินสถานศึกษา นักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดพิษณุโลก

สพป.พิษณุโลก เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. เป็นศูนย์ประสานงานการประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายนิเวช อินสุวอ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประธานคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนบ้านหนองกุลา สพป.พิษณุโลก เขต 1 ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยมี นางวรรณรักษ์ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุลา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมนำเสนอ ร่วมให้ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมิน ณ โรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก