ประเมินสถานศึกษา นักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดพิษณุโลก

สพป.พิษณุโลก เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. เป็นศูนย์ประสานงานการประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายนิเวช อินสุวอ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประธานคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ โดยมี นายธนพิพัฒน์ เพชรนันท์ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมนำเสนอ ร่วมให้ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมิน ณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก