สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2563 “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน”

วันที่  11  พฤศจิกายน  2563  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2   พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม   “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”   ครั้งที่ 42/2563  ซึ่งส่งสัญญาณ Conference  จากส่วนกลาง สพฐ. เพื่อรับทราบการดำเนินงานนโยบายในการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. หลังจากนั้นประชุมทีมบริหาร  เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานสำนักงาน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2