ประชุม”พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 42/2563

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 42/2563 โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พบปะพูดคุย เรื่อง เลขาธิการ กพฐ.ห่วงใย เตือนภัย ไวรัส RSV ,การทำสัญญาจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา,โรงเรียนดีสี่มุมเมือง,โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และการสอบบรรจุครูผู้ช่วย หลังจากนั้น นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้ประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานให้กับกลุ่มงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว