สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมโรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด และข้อราชการจากสำนักงานฯ การแนะนำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน 17 ราย และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจำนวนหลายกิจกรรม ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2