ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนชุมชนหนองจิกท่าแร่

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนชุมชนหนองจิกท่าแร่ ในการสอบปลายภาคเรียน โดยมี ครูและบุคลากรในโรงเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนชุมชนหนองจิกท่าแร่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม