สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 แสดงความยินดีและต้อนรับ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มาดำรงตำแหน่งใหม่

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.09 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  ร่วมให้การต้อนรับ ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  นายนพดล  ตลับแก้ว  และนางพรพนา  บัวอินทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  ที่มาดำรงตำแหน่ง  โดยมีนายวัลลภ  ประวัติวงค์  นายอำเภอกบินทร์บุรี  ดร.สฤษดิ์  บุตรเนียร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เขต 3  นายไสว  สารีบท  ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  นายยุทธนา  สำราญกิจ รอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานครผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะข้าราชการในสังกัด และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ  ทั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์ชุดการแสดงต้อนรับจากโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) และการแสดงดนตรีไทย  จากโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล  บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น  ณ  หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี