สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 07.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวงในการบรรเทาความทุกข์ยากแก่พสกนิกรให้รอดพ้นจากความเดือดร้อน และความเสียหายจากสภาวะภัยแล้ง โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  พร้อมนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จิตอาสา รวมทั้งประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากสีขาว ตลอดการเข้าร่วมพิธี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข