สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ทั้งงานธุรการ งานพัสดุ และงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ ในการนี้ นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ และนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ได้แจ้งแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Conference เพื่อให้นำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร