นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ สพฐ.

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเดินทางเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผอ.สอ.สพฐ.) โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักอำนวยการ สพฐ. ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ