เลขาฯ กพฐ. เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝ่ายมัธยม

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝ่ายมัธยม โดยมี รศ.ดร. อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับ

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำหรับการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝ่ายมัธยม ในครั้งนี้ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่จัดหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ สำหรับนำไปใช้เพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ สพฐ. กำลังปรับหลักสูตร ซึ่งทางโรงเรียนสาธิตฯ มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะอยู่แล้ว พร้อมทั้งหาต้นแบบและแนวคิดการจัดโมดูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (รมว.ศธ.)

“หลังจากได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแล้ว ตนขอชื่นชมว่าโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ที่ในห้องเรียนมีทั้งครูไทยและครูต่างชาติ ทำให้นักเรียนมีบรรยากาศที่คุ้นเคยและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น บรรยากาศในการจัดห้องเรียน ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ก็จัดได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว