สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2561 โดยมีวาระพิเศษ เป็นข้อหารือและปฏิบัติการร่วมกันในเรื่องการดูแลและคุ้มครองนักเรียน รวมถึงการขับเคลื่อนงานต้านยาเสพติดระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินรายการเพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนร่วมกำหนดแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานนีตำรวจภูธรแม่สะเรียง ร่วมรับฟังนโยบาย ดังกล่าว ณ ห้องประชุม Conference สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2