สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และ พ.ต.อ.ชัยโรจน์ นาคราช ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม รับฟังข้อราชการ การป้องกันปราบปรามยาเสพติด ปัญหายาเสพติด ความประพฤติไม่เหมาะสมในประชากรวัยเรียน และเน้นสู่กิจกรรมนักเรียน ทั้งนี้จังหวัดมหาสารคามใช้การขับเคลื่อน ป้องกันปัญหายาเสพติด พฤติกรรมไม่เหมาะสมในประชากรวัยเรียนเชิงบูรณาการ เพื่อขจัดยาเสพติดในพื้นที่  โดยมี ตัวแทนนายตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย อำเภอแกดำ และอำเภอบรบือ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 47/2561 เวลา 07.30 – 09.00 น. ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1