สพป.ยโสธร เขต ๒ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ สังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ รับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๒  ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ  ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ พร้อมด้วย พร้อมด้วย พ.ต.อ.การณ์กิตตณ์ เสนาะวรานนท์ ผกก.สภ.กุดชุม  พ.ต.อ.สงบ  พิมพ์มลัย ผกก.สภ.ไทยเจริญ  พ.ต.อ.ศิลปชัย  จันปุ่ม ผกก.สภ.เลิงนกทา  พ.ต.ท.ธนกฤต  อัตจักร  รอง ผกก.สืบสวน สภ.กุดชุม  พ.ต.ท.ชาตรี  โชคชนะวรกิจกุล รอง ผกก.สภ.ป่าติ้ว  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๑  เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติดทั่วประเทศ ระหว่าง สพฐ. กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ท่าน ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ และ ท่าน ผกก.สถานีตำรวจภูธร  ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาและพื้นที่ที่รับผิดชอบ  พร้อมทั้งได้สรุปนโยบายต่างๆ จากการรับชมรายการ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการปฏิบัติงาน และข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาของ สพป.ยโสธร เขต ๒  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

     

งานประชาสัมพันธ์  :  ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2