สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ณ ห้องประชุม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 19 เครือข่าย และคณะศึกษานิเทศก์ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา 7 หัวข้อดังนี้ เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อม เป็นโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นโรงเรียนมีพื้นที่เพียงพอ เป็นโรงเรียนที่มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนา เป็นที่ยอมรับและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เป็นโรงเรียนที่ท้องถิ่นยินดีให้ความร่วมมือ และ อปท. ขุมชน อกภ และศธจ. มีส่วนร่วมในการพิจารณา จัดส่งผลการคัดเลือกฯเสนอ สพฐ. ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)