สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียน

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียน โดยกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2) ให้กับ ด.ญ.ณัชนิชา อมรใฝ่นวล นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีเกิดเหตุุเพลิงไหม้ บ้านเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561