เปิดแล้ว…ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ สพป.พิจิตร เขต 1 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กลุ่มโรงเรียนคลองเมืองหลวง (โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ1) วัดคลองโนน วัดดงชะพลู บึงสีไฟ) และโรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ เพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังคุณธรรม จิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ถ้ำผาท่าพล และโรงเรียนวัดบ้านบุ่ง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก