สพป.ยโสธร เขต ๒ ร่วมประชุมผ่านระบบ Teleconference การติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

วันนี้ (๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)  เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  ศึกษานิเทศก์  และ บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Teleconference  เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน และการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมนี้ สพป.ยโสธร เขต ๒ ได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดเข้ารับชมผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตตามช่องทางที่ สพฐ. กำหนด

งานประชาสัมพันธ์  :  ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2