สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมประชุมผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE ในหัวข้อการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ณ ห้องประชุม VIDEO CONFERENCE สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2