สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 2/2564 ประจำวันพุธที่ 13 มกราคม 2564

วันที่ 13 มกราคม 2564 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference ณ ห้องประชุมทางไกลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษาจาก สพฐ. สู่การปฏิบัติ “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ทั้งนี้ หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้เรียกประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ COVID-19 ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคในปัจจุบัน จากส่วนกลางและภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2