ดอกหญ้าเพื่อน้อง ที่บึงบัวพิทยาคม

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561  นายวิเชียร ศิริจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ให้การต้อนรับคณะศิลปินนักร้อง ต่าย อรทัย ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนห่างไกล นักเรียนยากจน ขาดแคลน โดยการมอบผ้าห่มกันหนาว ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา พร้อมกับเสียงเพลงเพราะ ๆ ที่โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร