ผอ.สพม.36 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้มอบนโยบาย เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ รวมถึง การฝึกวินัยให้เด็กได้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง โดยมีนางผุสดี สมนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย พร้อมด้วยทีมผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูร่วมให้การต้อน และรับมอบนโยบาย ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว