ผอ.สพม.36 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ได้มอบนโยบาย เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมี นาย อิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย พร้อมด้วยทีมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูร่วมให้การต้อนและรับมอบนโยบาย ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว