สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2564 “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”

          วันที่  20  มกราคม  2564  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 3/2564  ซึ่งส่งสัญญาณ Conference  จากส่วนกลาง สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบาย  แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ   พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายบริหารการศึกษา  จากนั้น  ได้ประชุมบอร์ดบริหาร  เพื่อแจ้งข้อราชการ และปรึกษาติดตามงาน  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2