คลัสเตอร์ 16 เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ผอ.เขต รอบ 1 ปี

– นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 น.ส.สายสวาท วิชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ระยะเวลา 1 ปี ของคลัสเตอร์ 16 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน)

โดยมีนายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ผู้รับการประเมินกล่าวต้อนรับคณะฯ มี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4

นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และนายมนต์ชัย ปาณธูป ผอ.สพม.36 (เชียงราย-พะเยา) เข้ารับการประเมินฯ วันจันทร์ที่ 17 ธ.ค.2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

ชมคลิปวิดีโอ สพม.36 (เชียงราย-พะเยา)
https://www.facebook.com/worawoothi.woothiarporn/videos/10210725426732398/

ชมคลิปวิดีโอ สพป.เชียงราย เขต 4
https://www.facebook.com/worawoothi.woothiarporn/videos/10210725617577169/

เว็บเพจแอเรียทูโพสต์2
https://www.facebook.com/area2post2/posts/369330746967039?__tn__=-R