การประชุมพิจารณาแนวทางดำเนินการจัดทำรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ก่อนนำเสนอ อกศจ. และ กศจ. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางดำเนินการจัดทำรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ก่อนนำเสนอ อกศจ. และ กศจ. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.มค.2 , นายสวาท ฦาชา ผอ.สพม.26 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดอกจาน สพป.มหาสารคาม เขต 1