สพป.ชลบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบาย การพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 “4 จุดเน้น 9 นโยบาย” และตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียน ณ โรงเรียนบ้านเนินโมก