สพป.สงขลา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบการบริการจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยมีการจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย อ.เมือง จ.สงขลา โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด อ.จะนะ จ.สงขลา โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ อ.จะนะ จ.สงขลา และโรงเรียนรัตภูมิวิทยา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา