สพป.สมุทรสาคร – ร่วมบริจาค ณ ศูนย์รับบริจาค “สมุทรสาครรวมใจสู้ภัย COVID-19”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  นำโดย นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ร่วมบริจาคเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์รับบริจาค “สมุทรสาครรวมใจสู้ภัย COVID-19” ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร