ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและดำเนินกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนใน “โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 29 มกราคม 2564 ดร.วิเศษ  พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและดำเนินกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนใน“โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ณ ห้องประชุมแพรวา

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)