สพป.สิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 10.0 0 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมชั้น 1 สพป.สิงห์บุรี ซึ่งนโยบาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) จะทำให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางชุมชน เป็นต้นแบบมีความพร้อมให้บริการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ในการนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการ โดยแบ่งการคัดเลือกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด