สพป.ยโสธร เขต 2 ออกกำกับ ติดตาม และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา(SMSS)

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นาย พิษณุ มูลสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT และบุคลากรในกลุ่ม ออกกำกับ ติดตาม และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา(SMSS) ให้กับโรงเรียนบ้านหวายกุดสว่างซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในเขตพื้นที่ อำเภอกุดชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2