สพม.36 ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นายจักรกฤช สิทธิโสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม และคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ นายชินวัตร พรมชัย นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 4/2 สังกัด โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ที่ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ทำให้บ้านพักได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ได้มอบอุปกรณ์ยังชีพและเงินช่วยเหลื พร้อมทั้งหาแนวทางในการช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนต่อไป /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว